• Home
 • Προσωπικά δεδομένα

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

H διαδικτυακή πλατφόρμα www.hotelbop.com ενδιαφέρεται για τη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα πολιτική απορρήτου διασφαλίζει πως η διαδικτυακή πλατφόρμα www.hotelbop.com χρησιμοποιεί και προστατεύει κάθε πληροφορία που δίνεται σε αυτή όταν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων EU 2016/679, καθώς και με την Εθνική νομοθεσία για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Τι πληροφορίες επεξεργαζόμαστε και συλλέγουμε;

Όταν κάνετε απευθείας εγγραφή για να κάνετε μια κράτηση ή χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα μας προκειμένου να επιλέξετε την προσφορά-πακέτο που σας ενδιαφέρει ενδέχεται να σας ζητήσουμε να δώσετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία, όπως: 

 • Στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας (ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, ημερομηνία/τόπος γέννησης κ.λ.π., στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ κλπ)
 • Στοιχεία που σχετίζονται με τη διαμονή σας (διάρκεια παραμονής, πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση προϊόντων κ.λ.π, ημέρες παραμονής κλπ.), 
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου κ.λ.π.), 
 • Στοιχεία σχετικά με τον τρόπο πληρωμής (αριθμός πιστωτικής-χρεωστικής κάρτας κ.λ.π. μόνο για τις ανάγκες της κάθε συναλλαγής) 

 

Πως χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις αρχές για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν από τους ακόλουθους σκοπούς: 

 1. Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης: Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις (κράτηση δωματίου ή άλλων χώρων, διαβίβαση στοιχείων σε ξενοδοχείο της επιλογή σας για τη παροχή της ανάλογης υπηρεσίας, χρέωση για υπηρεσίες και καταναλώσεις και επεξεργασία πληρωμών κ.λπ.) 
 2. Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε με νόμιμο τρόπο τα εμπορικά μας συμφέροντα Για παράδειγμα για να σας προσφέρουμε παρόμοιες/συναφείς υπηρεσίες, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε μελλοντική προσφορά ή κράτηση/διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, για την αποστολή ενημερώσεων υπό τη μορφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/sms/newsletter/επιστολών (εφόσον έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα), για την ενημέρωσή σας για προγράμματα/προσφορές/ εκπτώσεις ή/και άλλες προωθητικές ενέργειες της πλατφόρμας κλπ. Η πλατφόρμα μας συμμορφώνεται με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και επεξεργάζεται τα ως άνω δεδομένα μόνο ύστερα από τη συγκατάθεσή σας. 

 

Που κοινοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε;

Προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές και νομικές υποχρεώσεις μας, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να παρέχονται στους παρόχους υπηρεσιών τους οποίους εσείς επιλέγετε και από το σημείο αυτό και ύστερα ισχύει η πολιτική απορρήτου που αυτοί έχουν επιλέξει να εφαρμόζουν για τους πελάτες τους. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

 

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα αποθηκευτούν κατά τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας και εφόσον είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων μας. Εάν η συλλογή δεδομένων βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, αυτά μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή μετά την απόσυρση της συναίνεσης σας. Τα δεδομένα σας ενδέχεται επίσης να διαγραφούν σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) Όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς που συλλέγονται

β) Όταν η διαγραφή είναι απαραίτητη προκειμένου να συμμορφωθούμε στις νομικές μας υποχρεώσεις  

γ) Κατόπιν αιτήματός σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που να απαιτούν τη διατήρησή της. 

 

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε συμφωνήσει και στην έκταση που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους. Θα τηρηθούν για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε τα ακόλουθα δικαίωμα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα: 

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα 
 • Δικαίωμα διόρθωσης/διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων 
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, 
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ και 
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) της πλατφόρμας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 

Εmail: info@hotelbop.com 

Τηλέφωνο: +30 6978544094

Πάντοτε έχετε Δικαίωμα παραπόνων στην ΑΠΔΠΧ. 

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. 

 

Δυνατότητα σύνδεσης με άλλους ιστότοπους/ πλατφόρμες 

Η Πλατφόρμα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για να σας επιτρέψει να επισκέπτεστε εύκολα άλλους διαδικτυακούς τόπους ενδιαφέροντος, όπως πελάτες ή ιστοσελίδες που παραπέμπουν στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Ωστόσο, την ευθύνη για την επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει ο ιστότοπος στον οποίο περιηγείστε εφόσον εμείς κανέναν έλεγχο δεν έχουμε σε αυτόν. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχονται κατά την επίσκεψη σας σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο. 

 

Αλλαγές στην πολιτική μας 

Η παρούσα πολιτική μας για την προστασία δεδομένων μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δε θα σας ενημερώνουμε ρητά για τις αλλαγές αυτές. Αντ’ αυτού σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής. 

 

Για οποιοδήποτε θέμα αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή για να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: 

Ηλεκτρονικά: info@hotebop.com 

Τηλ: +30 6978544094

Registration

Forgotten Password?